Home » Pyhä Emergency Medicine Camp

Pyhä Emergency Medicine Camp

Tiimitreeniä tunturissa terveydenhuollon ammattilaisille

Helmikuun alussa 2023 joukko terveydenhuollon ammattilaisia kokoontui Pyhälle Emergency Medicine Campin (EMC) kolmipäiväiseen koulutukseen. 

Moniammatillinen koulutus toi yhteen lääkäreitä, ensihoitajia, sairaanhoitajia ja pintapelastajia. Viranomaisista mukana harjoituksessa olivat Rajavartiolaitos, Lapin hyvinvointialueen ensihoito ja pelastus sekä paikallinen vapaapalokunta. Tarkoituksena oli treenata yhdessä haastavien potilaiden hoitoa Lapin talvisissa olosuhteissa kaukana lähimmästä sairaalasta. Suomi on harvaan asuttu maa ja erityisesti Lapissa välimatkat ovat pitkiä ja kaukana asutuskeskuksista avun saanti voi kestää useita tunteja. Vakavasti vammautuneen potilaan hoito on tiimityötä.  Vakavia vammautumisia luonnossa tapahtuu myös onneksi harvoin, mutta koska määrät ovat pieniä, on haastavia tapauksia hyvä harjoitella todentuntuisilla potilastapauksilla, joissa mukana on maalihenkilö eli lääketieteen kandidaatti tai sairaanhoidon opiskelija esittämässä potilasta, sekä kaikki tarvittavat hoitotarvikkeet.

Vakavasti vammautunut vapaalaskija ja muita simulaatiotapauksia

Pyhällä kurssilaiset harjoittelivat autenttisissa olosuhteissa mm. vakavasti vammautuneen vapaalaskijan hoitoa. Allekirjoittanut on akuuttilääketieteen erikoislääkäri ja toimi tällä rastilla yhtenä kouluttajana. Vapaalaskussa usein muistutellaan lumivyöryn riskeistä, mutta varsinkin Suomen Lapissa suurempi riski on kaatua ja törmätä puuhun, jolloin voi loukkaantua vakavasti. Tylpät vammat ovat tyypillisiä laskijoille, lävistäviä vammoja tulee harvemmin. Pyhällä kurssilaiset harjoittelivat tiimityöskentelytaitoja, vakavasti vammautuneen potilaan tutkimista, potentiaalisesti hengenvaarallisen jänniteilmarinnan tunnistamista ja hoitoa sekä hemodynaamisesti merkittävän lantionmurtuman ensihoitoa. Talvisissa olosuhteita myös hypotermialta suojaaminen on tärkeässä roolissa, vammapotilaan jäähtyminen lisää kuolleisuutta merkittävästi. Tapaturmapaikalla hiihtokeskuksessa on usein ensimmäisenä paikalla Ski patrol tai vapaapalokunta eli VPK, joka avustaa potilaan ensihoidossa ja kuljetuksessa ambulanssin luokse. Simulaatiossa oli mukana myös Rajavartiolaitoksen helikopteri, josta vinssattiin pintapelastajan avulla ensihoitaja potilaan luokse. Kova tuuli toi haastavat olosuhteet myös helikopterin lentäjille ja harjoitus oli hyödyllinen kaikille osapuolille.

Michael Azbel on anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri sekä innokas vapaalaskija ja toimii Emergency Medicine Campilla kouluttajana.  

Toisella rastilla harjoiteltiin jumiin jääneen laskijan pelastamista istumahissistä ja tähän liittyvää suuronnettomuutta, jossa potilaita tulee kerralla suuri määrä ja nopean ensiarvion tekeminen on tärkeää. Todellisuudessa suuronnettomuustilanteita tulee onneksi todella harvoin ja siksi niiden treenaaminen simulaatioissa on tärkeää. Ison potilasmäärän hallinta tuo haasteita, jotta jokainen vakavasti vammautunut saa varmasti hoitoa oikea-aikaisesti. Kolmannella rastilla harjoiteltiin ampumavammapotilaan hoitoa erämökillä, tilanne joka myös tulee onneksi harvoin eteen. Luodin tekemien haavojen ja vammojen ensihoito on elintärkeää, jotta vältytään sekundaarivammoilta ja verenhukalta.  Neljännellä rastilla käsiteltiin vammautuneen potilaan ilmatieongelmia eli tilannetta, jossa henkitorvi tai kaulan alue vammautuu eikä potilas pysty enää hengittämään normaalisti. Ilmatieongelma voi tulla esiin monivammatilanteissa tai tilanteissa, jossa potilas saa pään vamman ja tajunnantaso laskee ja hengitys vaikeutuu. Rasteiksi valikoitui moniammatillisia hätätilanteita, jotka tulevat ensihoitajille ja lääkäreille kentällä harvoin vastaan ja siksi taitoa on pidettävä yllä simulaatioharjoittelulla, jotta tositilanteissa hoito sujuisi mahdollisimman jouhevasti.

Emergency Medicine Campin synty

Emergency Medicine Camp -tapahtumat saivat alkunsa, kun Laatupäivystyksen vastuulääkäri, akuuttilääketieteen erikoistuva Johannes Kärkkäinen halusta parantaa hänelle tärkeiden harrastusten eli vapaalaskun ja kiipeilyn turvallisuutta. Tapahtumia oli luomassa alusta alkaen myös nykyinen EMC:n kurssijohtaja Kalle Kinnunen, joka on tehohoidossa ja ensihoidossa työskennellyt sairaanhoitaja. Tapahtumaa suunnitellessa parivaljakko koki tärkeänä, että harjoittelu tapahtuisi aidossa ympäristössä luonnossa ja kyseessä olisi ammatillisia rajoja ylittävä moniammatillinen koulutus, jotta potilaan koko hoitoketju sairaalan ulkopuolella tulisi huomioitua. Ensin luotiin syystapahtuma Olhava Emergency Camp Repoveden kansallispuistoon ja sitten talvelle Pyhä EMC Pyhä-Luosto kansallispuistoon. Tapahtumaan haluttiin myös liittää kyseisien lajien harrastamista oppaiden kanssa ja näin ollen niin koulutettavat kuin kouluttajatkin pääsevät vapaalaskemaan, hiihtämään, pyöräilemään, melomaan ja kiipeilemään kurssin puitteissa. Pyhä EMC:n kurssinjohtaja Kinnunen kertookin, että tapahtumaa tarvitaan, jotta eri organisaatiot voisivat yhdessä harjoitella vaativien potilasryhmien hoitoa. Luonnossa liikkuu satojatuhansia ihmisiä päivittäin ja heidän turvallisuutta voidaan merkittävästi parantaa harjoittelemalla koko hoitoprosessi toimintaa. Vapaalaskijan turvallisuutta parantavaksi vinkiksi Kalle kehottaakin laskijaa aina tiedostamaan, missä on, jotta osaa tarvittaessa hälyttää apua oikeaan paikkaan. Jo muutaman sadan metrien heitto voi viivästyttää pelastamista merkittävästi! 

- Mainos -
Lämpötaloudesta huolehtiminen on äärimmäisen tärkeää pelastustoimissa. Hypotermia huonontaa vakavasti loukkaantuneen ennustetta.

Kouluttajan näkökulma

Kurssilla on mukana kouluttamassa niin lääkäreitä kuin sairaanhoitajiakin, joista lähestulkoon kaikki ovat myös innokkaita luonnossa liikkujia. Pyhä EMC:n kouluttaja Michael Azbel on anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri, joka työskentelee HUS Siltasairaalassa ja päivystää Oulun lääkärihelikopterissa FinnHEMS 50 -yksikössä. Azbel toimi aiemmin Lapin sairaanhoitopiirin ensihoidon ylilääkärinä Rovaniemellä, kun ensimmäinen Repoveden EMC järjestettiin ja ajatus talvisesta Lappi-versiosta tuntui luontevalta. Tapahtumassa olisi myös mahdollista esitellä Lapin sairaanhoitopiirin toimintaa ja erityispiirteitä Etelä-Suomen ammattilaisille. Azbel on myös varsin innokas vapaalaskija, joka nauttii rinteistä ja rinteiden ulkopuolisesta laskemisesta sekä luonnosta. Parasta lajissa on se, että pään voi ”nollata” arjen mietteistä. Azbelin mielestä parasta Pyhä EMC:ssa on moniammatillisuus sekä se, että yhteisiä kokemuksia ja näkemyksiä voidaan jakaa luonnossa. Hän toivoo, että kurssilaiset oppisivat EMC.ssa yhteistyötä ja pystyisivät omassa työssään huomioimaan potilaan hoidon paremmin myös muiden ammattiryhmien näkökulmasta. Kokenut kouluttajakin voi kouluttamalla oppia itse ja Azbel mainitseekin, että mieli kannattaa aina pitää avoimena – muilla toimijoilla tai organisaatioilla voi olla hyödyllisiä toimintatapoja, jotka voi ottaa omaan valikoimaan. Myös hyvän kommunikaation merkitystä ei voi koskaan korostaa liikaa. Niin monivamma potilaan hoidossa kuin vapaalaskussa. Azbel muistuttaa, että vapaalaskijan kannattaa käydä tarvittavia kursseja, mikäli halajaa erämaahan vuorille ja kauas sairaaloista harrastamaan. Esim EA-kurssit ja vyörykurssit kannattaa olla käytynä ja erätaidot hallinnassa. Ensiapulaukun sisältöön kannattaa tutustua ja pakata mukaan asioita, joita osaa oikeasti käyttää. Myös lämpötaloudesta huolehtiminen ja toimintakyvyn ylläpitäminen on äärimmäisen tärkeää.

Kurssilaisen näkökulma 

Kurssilaiset ovat kaikki terveydenhuollon tai pelastamisen ja ensihoidon ammattilaisia, osalla työvuosia on takana jo useampi kymmen. Alkava kiinnostus vapaalaskua kohtaan sai osaltaan liikkeelle myös kokeneen ensihoidon kenttäjohtajan, telemark-laskija Esko Bergin Keski-Suomen keskussairaalasta. Lappi on toimintaympäristönä erilainen kuin eteläinen Suomi ja pitkien välimatkojen tuomia haasteita ja evakuointia luonnosta on hyvä harjoitella ja tähän Pyhä EMC luo loistavat puitteet.  Berg myös kokee, että oppi EMC:ssa tiimityön voimaa: ”Jokaisen yksilön osaamisesta ryhmän jäsenenä on mahdollisuus ulosmitata suurempi panos kunhan kiinnitetään huomio niihin tekijöihin, mitkä ovat keskeisessä osassa tiimitoimintaa.” Toimiva tiimi on äärimmäisen tärkeää niin potilaan hoidossa kuin vapaalaskussakin.  Kokenut kenttäjohtaja haluaa myös muistuttaa vapaalaskijoita siitä, että aina kannattaa tehdä pää-, vara ja hätäsuunnitelma. Ja kannattaa tietää missä itse on. Turvallisuus on Eskolle tärkeää ja hän kuvaa suhtautumistaan vapaalaskuun  rauhallisesti lauseella: ”Kun olet suksilla, olet perillä”. Ja tämä olisi kyllä hyvä jokaisen laskijan muistaa. Tässä on jo aivan hyvä.

Tiimityö paranee treenaamalla

Emergency Medicine Campit niin Pyhällä kuin Olhavallakin ovat hieno osoitus siitä, miten loukkaantuneen laskijan tai muun luonnossaliikkujan hoitoa voidaan parantaa kouluttamalla hoitohenkilökuntaa autenttisissa olosuhteissa. Tiimityöskentely paranee treenaamalla ja kommunikaatio on tärkeää aina, kun on kyse kriittisistä tilanteista. Terveydenhuollon ammattilaisten lisäksi myös harrastaja itse voi tehdä paljon turvallisuutensa eteen. Luonnossa liikkuessa pitää jokaisen kantaa  vastuu omasta tekemisestä ja harrastaa omalla taitotasollaan.  

Elvytysharjoituksessa treenattiin myös Lucas paineluelvytyslaitetta, joka mahdollistaa tehokkaan paineluelvytyksen myös kuljetuksen aikana. 

Kommentit

kommenttia