Home » Tilausehdot

Tilausehdot

Edge on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä julkaisu. Lehden tilaushinnat sisältävät arvonlisäveron.

Kestotilaus

Kestotilaus jatkuu automaattisesti niin kauan, kunnes tilaaja irtisanoo tilauksen. Uusi kestotilaus laskutetaan laskutusjakson alussa. Tilaaja voi irtisanoa kestotilauksen ilmoittamalla siitä asiakaspalveluun vähintään yhtä viikkoa ennen laskutusjakson päättymistä.

Tilauksen keskeytys

Noudatamme lehtimyynnissä kuluttajasuojalain 6 luvun määräyksiä, jotka koskevat koti- ja postimyyntiä.  Tilaajalla on oikeus peruuttaa kotimyynnissä tekemänsä tilaus 14 päivän kuluessa laskun ja ensimmäisen lehden vastaanottamisesta. Jos haluatte peruuttaa tilauksenne, niin ilmoittakaa siitä kirjallisesti osoitteella sähköpostilla tai puhelimitse:

Atex Tilaajapalvelut
Email: tilaajapalvelu@atex.com
Puh: 03 4246 5300

Mahdollisia vastaanottamianne lehtiä ei tarvitse palauttaa. Mikäli peruutus tehdään kesken tilausjakson, tilaus päätetään maksetun jakson loppuun. Laskun maksamatta jättäminen ei ole peruutus.

Tilausten alkamisaika

Tilausjakso alkaa seuraavasta numerosta, tai kampanjatilauksissa erikseen mainitusta päivämäärästä.

Tilaajan osoitteenmuutokset

Tilaajan tulee ilmoittaa vakituinen tai tilapäinen osoitteenmuutos tilaajapalveluun:

Atex Tilaajapalvelut
Email: tilaajapalvelu@atex.com
Puh: 03 4246 5300

Tilaushinnat ja tilausehtojen muutokset

Kunkin laskutusjakson hinta perustuu sen alkaessa voimassa olevaan hinnastoon. Kustantajalla on oikeus muuttaa tilausehtoja sekä -hintoja. Tilaajalla on muutoksista tiedon saatuaan oikeus irtisanoa tilauksensa ilmoittamalla asiasta asiakaspalveluun. Laista, asetuksesta, viranomaismääräyksestä tai vastaavista johtuvat hinnan- tai ehtomuutokset tulevat kuitenkin voimaan välittömästi ilman eri ilmoitusta ja ne koskevat välittömästi kaikkia tilauksia.

Vastuu lehden toimittamisesta

Edge toimitetaan force majeure (lakko, tuotannolliset häiriöt yms.) -varauksin. Krookmedia ei suorita hyvitystä lakon tai muun ylivoimaisen esteen takia julkaisematta jääneistä lehdistä. Mikäli lehti jää kokonaan toimittamatta, tilaajan tulee viivytyksettä reklamoida toimittamatta jääneestä lehdestä asiakaspalveluun. Puuttuvaksi ilmoitettu lehti pyritään toimittamaan ensi tilassa. Krookmedialla ei ole laajempaa vastuuta lehden toimittamatta jäämisestä eikä Metsälehti edellä esitetyn lisäksi korvaa tilaajalle jakeluhäiriöstä tai lehden toimittamatta tai ilmestymättä jäämisestä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa, kustannuksia tai välittömiä tai välillisiä vahinkoja.

Tietosuoja

Tilaajan osoitetiedot ovat Edgen asiakasrekisterissä, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitoon ja hoitoon. Tilaaja voi kieltää tietojensa käytön markkinointitarkoituksiin ja mielipide- ja markkinatutkimuksiin ilmoittamalla asiasta tilaajapalveluun.